EBR Elektro AS har en rammeavtale med Gasum som omhandler biogass stasjoner. Her er det både store og små oppdrag som EBR Elektro AS har ansvaret for. Det utføres også rullerende internkontroller på stasjonene.

Samarbeidet startet i 2015 med AGA som i 2020 byttet navn til Linde Gas. Som nå har blitt kjøpt opp av Gasum