Elsjekk - Kontroll av det elektriske anlegget

Du som eier en bolig eller annen bygning er ansvarlig for det elektriske anlegget og at det utføres kontroll. For næringsvirksomhet plikter den som er ansvarlig for virksomheten å sørge for at det innføres og utøves el-kontroll på jevnlig basis, og på den måten kunne avdekke både avvik og eventuelle behov for reparasjoner.

For privatpersoner anbefales en Elsjekk utført av autorisert elektrofirma minimum hvert 5. år. Dette er spesielt viktig på eldre elektriske anlegg. De fleste forsikringsselskaper gir rabatt når en Elsjekk er utført. En Elsjekk på en normal bolig vil koste noen tusen kroner, prisen varierer ut fra blant annet hvor stor bygning du har og om det som skal sjekkes er enkelt tilgjengelig.

En elektriker fra EBR Elektro kan utføre Elsjekk og ivareta det elektriske anlegget for både boligeiere og bedrifter. En kontroll av det elektriske anlegget.

EL-PROFFEN sitt sytem for elsjekk og interkontroll

  • Du får tilgang til dokumentasjon via egen web side.
  • Du får tilgang til å lukke avvik, se status på internkontroll elektro, laste opp vedlegg og bestille retting av avvik.
  • Du kan få automatisk varsling om neste kontroll.
  • Systemet ivaretar bedrifter med flere lokasjoner og tilgangsnivåer.
No items found.