Vi leverer komplette elektriske installasjoner av blant annet: Sikringsskap, belysningsanlegg, SD-anlegg, adgangskontroll, brannanlegg, ladestasjon for elbil, ventilasjonsanlegg, styringssystemer, innbruddsalarm, nød- og ledelysanlegg, ITV- anlegg og kjøleanlegg.

I forkant av installasjon kommer vi ut på en gratis befaring for å gå gjennom hva dere trenger. Vi leverer installasjonen nøyaktig til kundens forventing og krav. I løpet av befaringen går vi gjennom detaljene om hva som skal gjøres og hva slags funksjoner anleggene skal ha.

Rammeavtaler

De fleste bedrifter foretrekker å signere en rammeavtale med oss i stedet for å bestille enkeltinstallasjoner. Årsaken til dette er at en rammeavtale er mye tryggere og mer oversiktlig å forholde seg til. Ved en rammeavtale vil bedriften få sin egen kontaktperson hos oss som tar seg av alt de trenger, fra installasjoner til vedlikehold og oppfølging.

Kontaktpersonen vil også ta seg av dokumentasjon av arbeid som har blitt og skal bli utført, i tillegg til at han utfører regelmessig kontroll av eiendommen for å sjekke at alt er i orden. Ved eventuelle mangler vil kontaktpersonen presentere en rapport som beskriver hva slags utbedringer som vi anbefaler bedriften å gjøre, slik at alt er oppdatert og funksjonelt til en hver tid. Kostnadsbildet blir også mye mer oversiktlig slik at bedrifter kan planlegge og budsjettere for fremtidige installasjoner som må utføres.

Spar penger og energi

Du trenger ikke alltid å kjøpe nye maskiner og anlegg, og det er heller ikke alltid den beste løsningen. Våre ansatte er autorisert til å bygge om og oppgradere eksisterende maskiner og anlegg. Det er billigere enn å kjøpe nytt, og det er mer miljøvennlig og bærekraftig. Vi kan også effektivisere energiforbruket gjennom ENØK-tiltak – de moderne løsningene som har kommet de siste årene er mye mer rettet mot et grønt skifte og tillater oss derfor å sette opp automasjon på de fleste anlegg slik at de kun bruker den energien de trenger og ikke noe mer enn det.

Styringssystem og automasjon

Vi anbefaler alle våre kunder og installere et styringssystem i bygget. Et styringssystem gjør hverdagen enklere ved at alt kan styres fra en app eller en datamaskin, men det handler også om sikkerhet. Ved eventuell brannfare eller andre farer vil du motta et pushvarsel så fort noe skjer, som betyr at du kan reagere umiddelbart og unngå fare for andre mennesker og skade på eiendommen.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig og uforpliktende samtale. EBR Elektro tilbyr enkeltinstallasjoner og rammeavtaler for butikker, kontorbygg og industribygg i Lørenskog, Strømmen, Lillestrøm og Oslo.

No items found.