Hva er en rammeavtale?

En rammeavtale er en fast avtale mellom en bedrift og en elektroinstallatør. Så lenge avtalen står vil bedriften eller borettslaget ha sin egen kontaktperson som følger dem opp og håndterer alle elektriske utfordringer for dem. Hvis noe skulle oppstå som er av kritisk natur vil du få hjelp med en gang du trenger det.

Kontaktpersonen tar seg av all kommunikasjonen mellom oss og dere, som forenkler prosessen og som sørger for at dere har en person dere kan stole på og som kjenner godt til dere og bygningen. Kontaktpersonen vil også ta seg av bestillinger og fakturering i forbindelse med eksterne leverandører. Hvis det er kommende arbeid som skal gjøres vil dere få varsel i god tid og vi kommer med forslag på utbedringer basert på dine behov.

Internkontroll

Vi inkluderer som regel internkontroll i våre rammeavtaler. i Norge er man lovpålagt til å utføre nødvendig tilsyn og vedlikehold av elektriske anlegg, og Internkontrollforskriften gjelder for alle offentlige og private virksomheter – dette inkluderer også borettslag. En internkontroll er et systematisk tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av Helse-, Miljø- og Sikkerhetslovgivningen.

Vår internkontroll består av: Risikovurdering av det elektriske anlegget, regelmessig kontroll av det elektriske anlegget, avviksrapport, forslag til tiltaksplan og dokumentasjon.

Bedre kontroll på utgifter

I rammeavtalen legger vi til rette for at kostnadsbildet skal være så oversiktlig som mulig. De fleste næringsbygg og borettslag har behov for jevnlig kontroll og utskifting. Dette kan ofte føre til store kostnader. Rammeavtalen gjør det elektriske arbeidet rimeligere, men det tillater dere også å planlegge fremtidige kostnader i mye større grad. Når vi leverer en avviksrapport vil dere få full oversikt på hva som må utbedres og hva det koster – dere kan deretter velge når ting skal bli utført slik at dere kan budsjettere dem i god tid før jobben skal utføres.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig og uforpliktende samtale. Vi tilbyr rammeavtaler til bedrifter og borettslag i Lørenskog, Strømmen, Lillestrøm og Oslo.

No items found.