Norsk Gjenvinning og EBR Elektro AS har hatt et godt samarbeid siden 2005 hvor vi har bidratt til flere ombygginger gjennom årene som har blitt gjort i møte med et voksende behov for modernisering. Vi har bistått med diverse utskiftinger i maskinparken i form av store pappresser, kverner og lignende avfallsløsninger i tillegg til generelle service-jobber. Norsk Gjenvinning har hatt en solid vekst og har etter hvert blitt å se over hele landet.

Groruddalen miljøpark er lokalisert i Oslo ved Brobekk og består av en hall på ca. 30.000 m2 hvor det blir utført sortering av mange forskjellige typer avfall samt et høymoderne anlegg for papirsortering. I tillegg består det av et administrasjonsbygg og et eget bygg for farlig avfall.